Energie in Nederland

Energieaanbod

Waar komt onze energie vandaan? Wij winnen energie in Nederland, maar niet voldoende om te voorzien in de hoeveelheid die we gebruiken. Daarom importeren we ook energie uit het buitenland. Wat we verbruiken noemen we het aanbod, of primaire energie. Dit gaat het systeem in om te worden omgezet in andere energiedragers of gaat direct door naar de eindverbruikssectoren.


Aardgas (41%)

meer info >
1397 PJ
  • Voorraad: 50.9 PJ
  • Winning: 1346.1 PJ

Elektriciteit import/export (2%)

meer info >
61 PJ
  • Netto import: 60.7 PJ

Hernieuwbaar (3%)

meer info >
106 PJ
  • Winning: 95.347 PJ
  • Netto import: 10.5 PJ

Kolen (10%)

meer info >
352 PJ
  • Netto import: 351.9 PJ

Olie (41%)

meer info >
1381 PJ
  • Voorraad: 6.8 PJ
  • Winning: 125.1 PJ
  • Netto import: 1248.7 PJ

Alles over energiestromen

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.