Energie in Nederland

Energieverbruik

In de eindverbruikssectoren wordt alle energie opgemaakt en noemt men het ook wel eindverbruik, of finaal verbruik. De totale energiewaarde is hier lager dan de primaire energie , omdat een gedeelte verloren gaat bij transport en omzetting van energie.

In de eindverbruikssectoren worden de energiebronnen gebruikt op verschillende manieren. Totaal werd er 2557 PJ verbruikt.


Eindverbruik naar doeleinden


Eindverbruik per sector

Gebouwde omgeving (29%)

Meer info over deze sector >
741 PJ energie
 • Aardgas 482 PJ (65.06%)
 • Elektriciteit 209 PJ (28.27%)
 • Hernieuwbaar 22 PJ (2.94%)
  • Aardwarmte 0 PJ (1.13%)
  • Biomassa 22 PJ (82.77%)
  • Omgevingswarmte 3 PJ (12.34%)
  • Zon 1 PJ (3.76%)
 • Kolen 0 PJ (0.04%)
 • Olie 3 PJ (0.47%)
 • Restwarmte 24 PJ (3.23%)

Industrie (45%)

Meer info over deze sector >
1141 PJ energie
 • Aardgas 261 PJ (22.9%)
 • Elektriciteit 148 PJ (12.94%)
 • Hernieuwbaar 3 PJ (0.28%)
  • Aardwarmte 0 PJ (1.13%)
  • Biomassa 22 PJ (82.77%)
  • Omgevingswarmte 3 PJ (12.34%)
  • Zon 1 PJ (3.76%)
 • Kolen 25 PJ (2.23%)
 • Olie 570 PJ (49.98%)
 • Overig 4 PJ (0.32%)
 • Restwarmte 130 PJ (11.35%)

Landbouw (5%)

Meer info over deze sector >
128 PJ energie
 • Aardgas 44 PJ (34.32%)
 • Elektriciteit 25 PJ (19.53%)
 • Hernieuwbaar 2 PJ (1.25%)
  • Aardwarmte 0 PJ (1.13%)
  • Biomassa 22 PJ (82.77%)
  • Omgevingswarmte 3 PJ (12.34%)
  • Zon 1 PJ (3.76%)
 • Olie 1 PJ (1%)
 • Restwarmte 56 PJ (43.89%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.