Energie in Nederland

Industrie


Industrie verbruikte 44.6% van het totaal.

Industrie: 1140.71 PJ

De energie werd geleverd door de volgende bronnen

 • Aardgas 261 PJ (22.9%)
 • Elektriciteit 148 PJ (12.94%)
 • Hernieuwbaar 3 PJ (0.28%)
  • Biomassa 3 PJ (100%)
 • Kolen 25 PJ (2.23%)
 • Olie 570 PJ (49.98%)
 • Overig 4 PJ (0.32%)
 • Restwarmte 130 PJ (11.35%)

Dat werd voor verschillende doeleinden gebruikt

Grondstoffen (50%)

572 PJ
 • Aardgas 90 PJ (15.65%)
 • Kolen 4 PJ (0.75%)
 • Olie 478 PJ (83.6%)

Kracht & licht (13%)

148 PJ
 • Elektriciteit 148 PJ (100%)

Warmte (37%)

421 PJ
 • Aardgas 172 PJ (40.76%)
 • Hernieuwbaar 3 PJ (0.76%)
  • Biomassa 3 PJ (100%)
 • Kolen 21 PJ (5.01%)
 • Olie 92 PJ (21.84%)
 • Overig 4 PJ (0.88%)
 • Restwarmte 130 PJ (30.74%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.