Energie in Nederland

Landbouw


Landbouw verbruikte 5% van het totaal.

Landbouw: 128.49 PJ

De energie werd geleverd door de volgende bronnen

 • Aardgas 44 PJ (34.32%)
 • Elektriciteit 25 PJ (19.53%)
 • Hernieuwbaar 2 PJ (1.25%)
  • Aardwarmte 0 PJ (18.63%)
  • Biomassa 1 PJ (62.11%)
  • Omgevingswarmte 0 PJ (19.25%)
 • Olie 1 PJ (1%)
 • Restwarmte 56 PJ (43.89%)

Dat werd voor verschillende doeleinden gebruikt

Kracht & licht (19%)

24 PJ
 • Elektriciteit 25 PJ (100%)

Warmte (81%)

103 PJ
 • Aardgas 44 PJ (42.61%)
 • Elektriciteit 0 PJ (0.11%)
 • Hernieuwbaar 2 PJ (1.56%)
  • Aardwarmte 0 PJ (18.63%)
  • Biomassa 1 PJ (62.11%)
  • Omgevingswarmte 0 PJ (19.25%)
 • Olie 1 PJ (1.24%)
 • Restwarmte 56 PJ (54.49%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.