Energie in Nederland

Omzetting

Een deel van het energieaanbod wordt omgezet in elektriciteit of warmte. Bijvoorbeeld in kolen-, kern- en gascentrales. Dit gebeurt op centraal niveau, maar ook staan er omzettingsinstallaties bij sectoren zelf. Denk bijvoorbeeld aan warmtekrachtinstallaties (WKK's) in de industrie en tuinbouw. Deze omzettingen gaan gepaard met verliezen. En ook met transporteren van energie gaat energie verloren. Bij hernieuwbare elektriciteitsopwekking zoals windmolens en zonnepanelen gaat er in deze stap geen energie verloren.


Deze energie gaat erin

1162 PJ
 • Aardgas 630 PJ (54.24%)
 • Hernieuwbaar 117 PJ (10.03%)
  • Biomassa 98 PJ (83.69%)
  • Water 0 PJ (0.17%)
  • Wind 18 PJ (15.79%)
  • Zon 0 PJ (0.34%)
 • Kernenergie 40 PJ (3.46%)
 • Kolen 278 PJ (23.96%)
 • Olie 62 PJ (5.3%)
 • Overig 35 PJ (3%)

Deze energie komt eruit

630 PJ
 • Elektriciteit -393 PJ (62.41%)
 • Restwarmte -237 PJ (37.59%)

Deze energie gaat verloren

Bij het omzetten van energie gaat een deel van de energie verloren. Ook bij het distribueren gaat energie verloren. Bekijk alle verliezen.

532 PJ

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.