Energie in Nederland

Energieverbruik

In de eindverbruikssectoren wordt alle energie opgemaakt en noemt men het ook wel eindverbruik, of finaal verbruik. De totale energiewaarde is hier lager dan de primaire energie , omdat een gedeelte verloren gaat bij transport en omzetting van energie.

In de eindverbruikssectoren worden de energiebronnen gebruikt op verschillende manieren. Totaal werd er 2572 PJ verbruikt.


Eindverbruik naar doeleinden


Eindverbruik per sector

Gebouwde omgeving (30%)

Meer info over deze sector >
771 PJ energie
 • Aardgas 517 PJ (67.04%)
 • Elektriciteit 208 PJ (26.93%)
 • Hernieuwbaar 23 PJ (2.93%)
  • Aardwarmte 1 PJ (1.79%)
  • Biomassa 23 PJ (80.97%)
  • Omgevingswarmte 4 PJ (13.65%)
  • Zon 1 PJ (3.58%)
 • Kolen 0 PJ (0.04%)
 • Olie 3 PJ (0.44%)
 • Restwarmte 20 PJ (2.62%)

Industrie (45%)

Meer info over deze sector >
1145 PJ energie
 • Aardgas 249 PJ (21.74%)
 • Elektriciteit 133 PJ (11.58%)
 • Hernieuwbaar 3 PJ (0.3%)
  • Aardwarmte 1 PJ (1.79%)
  • Biomassa 23 PJ (80.97%)
  • Omgevingswarmte 4 PJ (13.65%)
  • Zon 1 PJ (3.58%)
 • Kolen 25 PJ (2.16%)
 • Olie 604 PJ (52.74%)
 • Overig 5 PJ (0.45%)
 • Restwarmte 126 PJ (11.03%)

Landbouw (5%)

Meer info over deze sector >
133 PJ energie
 • Aardgas 49 PJ (36.66%)
 • Elektriciteit 27 PJ (20.14%)
 • Hernieuwbaar 2 PJ (1.34%)
  • Aardwarmte 1 PJ (1.79%)
  • Biomassa 23 PJ (80.97%)
  • Omgevingswarmte 4 PJ (13.65%)
  • Zon 1 PJ (3.58%)
 • Olie 1 PJ (0.91%)
 • Restwarmte 55 PJ (40.95%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.