Energie in Nederland

Energieverbruik

In de eindverbruikssectoren wordt alle energie opgemaakt en noemt men het ook wel eindverbruik, of finaal verbruik. De totale energiewaarde is hier lager dan de primaire energie , omdat een gedeelte verloren gaat bij transport en omzetting van energie.

In de eindverbruikssectoren worden de energiebronnen gebruikt op verschillende manieren. Totaal werd er 2371 PJ verbruikt.


Eindverbruik naar doeleinden


Eindverbruik per sector

Gebouwde omgeving (27%)

Meer info over deze sector >
648 PJ energie
 • Aardgas 399 PJ (61.52%)
 • Elektriciteit 203 PJ (31.34%)
 • Hernieuwbaar 25 PJ (3.81%)
  • Aardwarmte 2 PJ (4.57%)
  • Biomassa 25 PJ (76.85%)
  • Omgevingswarmte 5 PJ (15.22%)
  • Zon 1 PJ (3.35%)
 • Kolen 0 PJ (0%)
 • Olie 2 PJ (0.37%)
 • Restwarmte 19 PJ (2.96%)

Industrie (47%)

Meer info over deze sector >
1119 PJ energie
 • Aardgas 249 PJ (22.28%)
 • Elektriciteit 127 PJ (11.32%)
 • Hernieuwbaar 4 PJ (0.35%)
  • Aardwarmte 2 PJ (4.57%)
  • Biomassa 25 PJ (76.85%)
  • Omgevingswarmte 5 PJ (15.22%)
  • Zon 1 PJ (3.35%)
 • Kolen 21 PJ (1.91%)
 • Olie 596 PJ (53.28%)
 • Overig 4 PJ (0.36%)
 • Restwarmte 118 PJ (10.5%)

Landbouw (5%)

Meer info over deze sector >
121 PJ energie
 • Aardgas 43 PJ (35.31%)
 • Elektriciteit 29 PJ (24.11%)
 • Hernieuwbaar 4 PJ (3.46%)
  • Aardwarmte 2 PJ (4.57%)
  • Biomassa 25 PJ (76.85%)
  • Omgevingswarmte 5 PJ (15.22%)
  • Zon 1 PJ (3.35%)
 • Olie 1 PJ (0.75%)
 • Restwarmte 44 PJ (36.38%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.