Energie in Nederland

Energieverbruik

In de eindverbruikssectoren wordt alle energie opgemaakt en noemt men het ook wel eindverbruik, of finaal verbruik. De totale energiewaarde is hier lager dan de primaire energie , omdat een gedeelte verloren gaat bij transport en omzetting van energie.

In de eindverbruikssectoren worden de energiebronnen gebruikt op verschillende manieren. Totaal werd er 2373 PJ verbruikt.


Eindverbruik naar doeleinden


Eindverbruik per sector

Gebouwde omgeving (29%)

Meer info over deze sector >
682 PJ energie
 • Aardgas 414 PJ (60.74%)
 • Elektriciteit 212 PJ (31.12%)
 • Hernieuwbaar 26 PJ (3.85%)
  • Aardwarmte 2 PJ (6.62%)
  • Biomassa 27 PJ (74.76%)
  • Omgevingswarmte 6 PJ (15.59%)
  • Zon 1 PJ (3.03%)
 • Kolen 0 PJ (0%)
 • Olie 5 PJ (0.79%)
 • Overig 1 PJ (0.19%)
 • Restwarmte 23 PJ (3.31%)

Industrie & bouw (45%)

Meer info over deze sector >
1073 PJ energie
 • Aardgas 258 PJ (24.06%)
 • Elektriciteit 123 PJ (11.48%)
 • Hernieuwbaar 5 PJ (0.45%)
  • Aardwarmte 2 PJ (6.62%)
  • Biomassa 27 PJ (74.76%)
  • Omgevingswarmte 6 PJ (15.59%)
  • Zon 1 PJ (3.03%)
 • Kolen 20 PJ (1.9%)
 • Olie 564 PJ (52.51%)
 • Overig 3 PJ (0.28%)
 • Restwarmte 100 PJ (9.33%)

Landbouw & visserij (5%)

Meer info over deze sector >
129 PJ energie
 • Aardgas 44 PJ (33.84%)
 • Elektriciteit 32 PJ (24.91%)
 • Hernieuwbaar 5 PJ (4.04%)
  • Aardwarmte 2 PJ (6.62%)
  • Biomassa 27 PJ (74.76%)
  • Omgevingswarmte 6 PJ (15.59%)
  • Zon 1 PJ (3.03%)
 • Olie 1 PJ (0.96%)
 • Restwarmte 47 PJ (36.24%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.