Energie in Nederland

Uitstoot van broeikasgassen

Met het winnen, transporteren, omzetten en verbruiken van energiebronnen komt het broeikasgas CO2 vrij. Maar ook niet-energie gerelateerde activiteiten zoals chemische processen of landbouw leiden tot uitstoot van broeikasgassen.


Alle broeikasgassen

Dit is de totale uitstoot van broeikasgassen in CO2 equivalenten . Het grootste gedeelte is toe te schrijven aan het gebruik van energie. Daarnaast zijn er nog andere bronnen van broeikasgassen.

  • CH₄ 18.6 MT (9.46)%
  • CO₂ 167.14 MT (85.04)%
  • F 2.65 MT (1.35)%
  • N₂O 8.16 MT (4.15)%

CO2 uitstoot van alle sectoren

De uitstoot van CO2 vindt in de hele energieketen plaats, van winning tot omzetting en eindgebruik. Energiebedrijven stootten ook CO2 uit. Een deel van die uitstoot kan in principe ook worden toegerekend aan de eindverbruikssectoren. Dit komt omdat het elektriciteits- en warmtegebruik van eindgebruikers elders in de keten CO2 uitstoot veroorzaakt, namelijk bij de elektriciteitsproductiebedrijven. Beide weergaven zijn hieronder te zien.

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.