Energie in Nederland

Energieverbruik

In de eindverbruikssectoren wordt alle energie opgemaakt en noemt men het ook wel eindverbruik, of finaal verbruik. De totale energiewaarde is hier lager dan de primaire energie , omdat een gedeelte verloren gaat bij transport en omzetting van energie.

In de eindverbruikssectoren worden de energiebronnen gebruikt op verschillende manieren. Totaal werd er 2413 PJ verbruikt.


Eindverbruik naar doeleinden


Eindverbruik per sector

Gebouwde omgeving (28%)

Meer info over deze sector >
682 PJ energie
 • Aardgas 425 PJ (62.4%)
 • Elektriciteit 204 PJ (29.91%)
 • Hernieuwbaar 27 PJ (4.01%)
  • Aardwarmte 3 PJ (7.27%)
  • Biomassa 28 PJ (73.01%)
  • Omgevingswarmte 6 PJ (16.86%)
  • Zon 1 PJ (2.86%)
 • Kolen 0 PJ (0.01%)
 • Olie 5 PJ (0.67%)
 • Restwarmte 21 PJ (3.01%)

Industrie (46%)

Meer info over deze sector >
1110 PJ energie
 • Aardgas 257 PJ (23.13%)
 • Elektriciteit 136 PJ (12.28%)
 • Hernieuwbaar 6 PJ (0.5%)
  • Aardwarmte 3 PJ (7.27%)
  • Biomassa 28 PJ (73.01%)
  • Omgevingswarmte 6 PJ (16.86%)
  • Zon 1 PJ (2.86%)
 • Kolen 21 PJ (1.9%)
 • Olie 588 PJ (52.98%)
 • Overig 3 PJ (0.31%)
 • Restwarmte 99 PJ (8.91%)

Landbouw (5%)

Meer info over deze sector >
132 PJ energie
 • Aardgas 51 PJ (38.56%)
 • Elektriciteit 32 PJ (24%)
 • Hernieuwbaar 6 PJ (4.43%)
  • Aardwarmte 3 PJ (7.27%)
  • Biomassa 28 PJ (73.01%)
  • Omgevingswarmte 6 PJ (16.86%)
  • Zon 1 PJ (2.86%)
 • Olie 1 PJ (0.94%)
 • Restwarmte 43 PJ (32.07%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.