Energie in Nederland

Wij verbruikten zoveel energie

Het gaat hier om het aanbod van energiedragers, of primair verbruik inclusief energieverliezen.

Alles over het verbruik

Wij wonnen zoveel energie

Winning is het deel van ons energieaanbod dat wij in Nederland halen uit de natuur. Bijvoorbeeld uit de wind, zon en de aarde.

Alles over het energieaanbod

Wij stootten zoveel uit

Met het winnen, transporteren, omzetten en verbruiken van energiebronnen komt het broeikasgas CO2 vrij. Maar ook niet-energie gerelateerde activiteiten leiden tot uitstoot van broeikasgassen.

Alles over de uitstoot van broeikasgassen

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.