Energie in Nederland

Energieverbruik

In de eindverbruikssectoren wordt alle energie opgemaakt en noemt men het ook wel eindverbruik, of finaal verbruik. De totale energiewaarde is hier lager dan de primaire energie , omdat een gedeelte verloren gaat bij transport en omzetting van energie.

In de eindverbruikssectoren worden de energiebronnen gebruikt op verschillende manieren. Totaal werd er 2440 PJ verbruikt.


Eindverbruik naar doeleinden


Eindverbruik per sector

Gebouwde omgeving (28%)

Meer info over deze sector >
673 PJ energie
 • Aardgas 413 PJ (61.41%)
 • Elektriciteit 204 PJ (30.37%)
 • Hernieuwbaar 29 PJ (4.27%)
  • Aardwarmte 3 PJ (7.37%)
  • Biomassa 29 PJ (71.52%)
  • Omgevingswarmte 7 PJ (18.41%)
  • Zon 1 PJ (2.7%)
 • Kolen 0 PJ (0.01%)
 • Olie 5 PJ (0.73%)
 • Restwarmte 22 PJ (3.21%)

Industrie (46%)

Meer info over deze sector >
1132 PJ energie
 • Aardgas 272 PJ (23.99%)
 • Elektriciteit 136 PJ (12.01%)
 • Hernieuwbaar 6 PJ (0.49%)
  • Aardwarmte 3 PJ (7.37%)
  • Biomassa 29 PJ (71.52%)
  • Omgevingswarmte 7 PJ (18.41%)
  • Zon 1 PJ (2.7%)
 • Kolen 22 PJ (1.97%)
 • Olie 595 PJ (52.58%)
 • Overig 4 PJ (0.34%)
 • Restwarmte 98 PJ (8.63%)

Landbouw (6%)

Meer info over deze sector >
135 PJ energie
 • Aardgas 49 PJ (35.78%)
 • Elektriciteit 33 PJ (24.13%)
 • Hernieuwbaar 6 PJ (4.78%)
  • Aardwarmte 3 PJ (7.37%)
  • Biomassa 29 PJ (71.52%)
  • Omgevingswarmte 7 PJ (18.41%)
  • Zon 1 PJ (2.7%)
 • Olie 1 PJ (1%)
 • Restwarmte 47 PJ (34.31%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.