Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Energie in Nederland in 1994

Wij verbruikten zoveel energie

Het gaat hier om het aanbod van energiedragers, of primair verbruik inclusief energieverliezen.

Alles over het verbruik

Wij wonnen zoveel energie

Winning is het deel van ons energieaanbod dat wij in Nederland halen uit de natuur. Bijvoorbeeld uit de wind, zon en de aarde.

Alles over het energieaanbod

Wij stootten zoveel uit

Met het winnen, transporteren, omzetten en verbruiken van energiebronnen komt het broeikasgas CO2 vrij. Maar ook niet-energie gerelateerde activiteiten leiden tot uitstoot van broeikasgassen.

Alles over de uitstoot van broeikasgassen