Over Energie in Nederland

Over het initiatief

De informatie op Energie in Nederland heeft als doel het gesprek over energie en energiebeleid te vergemakkelijken door openbare gegevens over het energiesysteem aantrekkelijk vorm te geven en te communiceren.

Jaarlijks publiceert Energie Beheer Nederland een infographic met gegevens uit de Nederlandse energiebalans, emissies en andere energie gerelateerde gegevens. De cijfers hebben betrekking op het laatste jaar wat er door CBS beschikbaar is gesteld. Bekijk, download of bestel hier de infographic.

In aanvulling hierop biedt de website Energie in Nederland een database waaruit feiten over energie zijn op te vragen, te downloaden en te delen. De cijfers zijn door CBS aangeleverd en worden jaarlijks geüpdatet.

Copyright

Het is toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, en ook door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen als het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website of de infographic mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites.

Bij gebruik op enigerlei wijze van de inhoud van deze website wordt u geacht de juiste bronvermelding te hanteren. Ook mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat EBN zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.

Disclaimer

EBN heeft bij het ontwikkelen van de website Energie in Nederland en de infographic de grootste zorg betracht en alle stappen ondernomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle informatie op het eerste moment van publicatie accuraat is. De informatie wordt bijgewerkt en aangepast als daar aanleiding toe is. EBN accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies. Iedere bezoeker die gebruik maakt van deze informatie doet dit volledig voor eigen risico.

Daarnaast accepteert EBN geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hyperlinks of embedded content vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan EBN aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

EBN behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de website, waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten. Toegang tot en gebruik van de website en infographic vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierboven aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website en infographic geeft u aan akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen.

Contact

Voor vragen over deze website, neem contact op met EBN.