2: Inrichting van het energiesysteem

In dit hoofdstuk kijken we naar de inrichting van het energiesysteem dat om de fysieke energiestromen is heen gebouwd.